Cymorth a Darpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Yma cewch wybodaeth am y Gwasanaeth Cynhwysiant: beth yw’r gwasanaeth, gyda phwy y dylech chi gysylltu, darpariaeth a gwasanaethau arbenigol, polisïau, strategaethau a datblygiad proffesiynol. Mae calendr o ddigwyddiadau a gwybodaeth am ddiwygio statudol yma hefyd.

Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni’n rhoi cyngor, arweiniad a chymorth a diduedd, yn rhad ac am ddim, i rieni plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac i blant a phobl ifanc sydd ag ADY.

Adnoddau

Yn yr adran hon cewch adnoddau ar gyfer athrawon, rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Llais a Llesiant Disgyblion

Gwrandewch ar yr hyn sy’n bwysig i bobl ifanc, gan gynnwys eu Hanghenion Dysgu Ychwanegol a’u llesiant.

Diwygio Statudol

Gwybodaeth am y Diwygio Statudol ar gyfer rhieni/gofalwyr, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Dweud eich Dweud

Rydym am glywed eich barn. Rydym wedi creu holiadur er mwyn ein helpu i baratoi ar gyfer y newidiadau sydd i ddod. Rhowch ychydig o’ch hamser i lenwi’r holiadur hwn; rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau.

Polisi Anghenion Iechyd

Hysbysiad Prosesu Teg